Już wkrótce zakończenie Czwartego Cyklu Szkoleń Zawodowych

(c) pixabay

PRZYPOMINAMY!

Już wkrótce zakończenie Czwartego Cyklu Szkoleń Zawodowych

W dniu  31 grudnia 2020 r. upływa termin Czwartego Cyklu Szkoleń Zawodowych. Obowiązek ten jest przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Zgodnie z informacją Kierownika Szkolenia naszej Izby w obecnym czasie, gdy z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 niemożliwe jest stacjonarne podnoszenie swoich kwalifikacji, szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość jak e-learning czy webinaria jako forma kształcenia wpisują się w potrzebę bezpiecznego i efektywnego doskonalenia zawodowego.

 

Podajemy Państwu adresy serwisów, gdzie możecie Państwo odbyć szkolenia w systemie on-line.

_ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku: https://oirp.gda.pl/szkolenia-w-gdansku/

–             Krajowa Izba Radców Prawnych: https://e-learning.kirp.pl/

Szkolenia powyższe każdy z Państwa może zrobić w dowolnym czasie. nie są to webinaria, a więc nie wymagają połączenia się z wykładowcą w określonym czasie. Wykorzystywane są różne techniki szkolenia, np. krótkie filmy, treści do przeczytania lub quizy. Tematyka jest bardzo ciekawa i różnorodna, od szkoleń z zakresu zmian w przepisach prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, gospodarczego, podatkowego lub europejskiego, poprzez zagadnienia z obszaru etyki i wykonywania zawodu radcy prawnego, aż do ćwiczenia umiejętności miękkich takich jak techniki negocjacyjne lub wykorzystywanie mediów społecznościowych w codziennej pracy prawnika. Zasady zaliczenia szkoleń są bardzo przejrzyste, a zaraz po wykonaniu krótkiego testu można wydrukować zaświadczenie odbycia szkolenia z ilością punktów szkoleniowych.

Swoją ofertę szkoleń on-line mają także poszczególne izby okręgowe. Podajemy przydatne linki:

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie https://www.oirpwarszawa.pl/kategoria/kategorie/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-stacjonarne/

–             Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie https://oirp.lu/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/ (webinaria odpłatne i nieodpłatne).

–             Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie – https://oirp.szczecin.pl/e-izba/ (webinaria odpłatne i nieodpłatne).

W pozostałych Izbach należy sprawdzać informacje na stronach internetowych, przekazywane najczęściej w zakładkach „szkolenia”. Część szkoleń może być skierowana do wszystkich radców prawnych, a nie tylko radców prawnych danej izby okręgowej.

–             Oferta szkoleń organizowanych przez Wolters Kluwer znajduje się pod linkiem: https://szkolenia.wolterskluwer.pl/

–             Wydawnictwo Beck ofertę szkoleń online zamiescza na stronie www pod adresem: https://www.akademia.beck.pl/

Dokumentację związaną z wykonaniem obowiązku szkoleniowego, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres: Ośrodek Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk, bądź e-mailowo: szkolenia@oirp.gda.pl  lub joanna.muza@oirp.gda.pl  lub przez nasz extranet dostępny na stronie internetowej Izby www.oirp.gda.pl.