„Jaka przyszłość Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w 30 lat po jej ratyfikacji przez Polskę?” – Dyskusja 21.06.2023 godzina 18:00 – Ośrodek szkolenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
oraz Komisja Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych
zaprasza do udziału w dyskusji pt.

Jaka przyszłość Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w 30 lat po jej ratyfikacji przez Polskę?

Dyskusja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku (środa) w godz. 18.00 – 20.00 w Ośrodku Szkoleniowym OIRP Gdańsk, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk.

W dyskusji udział wezmą:

1) dr hab. Karolina Wierczyńska – prof. Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego;
2) r. pr. Magdalena Krzyżanowska – Mierzewska – w latach 1993-2018 prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
3) r. pr. Justyna Chrzanowska – w latach 2012 – 2018 Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz przewodnicząca międzyresortowego zespołu do spraw ETPC;
4) dr hab.Adam Wiśniewski – prof. Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Dyskusję moderuje: r. pr. Mirosław Wróblewski – przewodniczący Komisji Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych, członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions.

Dyskusja poświęcona będzie m.in. roli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do polskiego systemu prawnego, wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i związanym z tym problemom wynikającym z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (szczególnie w sprawach o sygn. akt K 6/21 oraz K 7/21), a także praktycznym wyzwaniom stojącym dzisiaj przed radcami prawnymi i sądami w tym obszarze.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem:
stanczak.michal75@gmail.com lub telefonicznie : +48 609 004 015.