Informacja związana z wyborami samorządowymi

Koleżanki i Koledzy

Radcowie Prawni

Uprzejmie informuję, że Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku uchwałą Nr 5 z dnia 27 czerwca 2020 r., działając na zasadzie art. 50 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, dokonało podziału obszaru Izby na trzy rejony i ustaliło liczbę delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych XI kadencji,  wybieranych na poszczególnych zebraniach rejonowych.

Zgodnie z tą uchwałą:

 • Rejon Gdańsk obejmuje powiaty gdański, kartuski, kościerski, starogardzki, tczewski, Gdańsk miasto na prawach powiatu – zaś radcy prawni stanowiący to zebranie rejonowe wybierają 62 delegatów,
 • Rejon Gdynia obejmuje powiaty pucki, wejherowski, Gdynia miasto na prawach powiatu, Sopot miasto na prawach powiatu – zaś radcy prawni stanowiący to zebranie rejonowe wybierają 38 delegatów,
 • Rejon Elbląg obejmuje powiaty braniewski, elbląski, kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski Elbląg miasto na prawach powiatu – zaś radcy prawni stanowiący to zebranie rejonowe wybierają 7 delegatów.

Zebrania rejonowe w trakcie których wybrani zostaną delegaci zostały zwołane uchwałą Nr 3123/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r.:

 • dla Rejonu Gdańsk na dzień 18 sierpnia 2020 r. w lokalu Ośrodka Szkolenia Aplikantów OIRP w Gdańsk, ul. Czajkowskiego 3,
 • dla Rejonu Gdynia na dzień 17 sierpnia 2020 r. w Auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7,
 • dla Rejonu Elbląg na dzień 17 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Ratusza Staromiejskiego Miasta Elbląga przy ul. Stary Rynek w Elblągu.

Zebrania odbywać się będą bez konieczności jednoczesnej obecności radców prawnych stanowiących zebranie i z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

Zasady przeprowadzenia zebrań w tym wyboru delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych następnej kadencji określa uchwała Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 1 lipca 2020 r., której odpis stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W uchwale, o której mowa, określono terminy do zgłoszenia kandydatów na delegatów, którzy to delegaci zostają wybrani przez poszczególne zebranie rejonowe.

Zgodnie z tą uchwałą:

 • radcowie prawni mający miejsce zamieszkania na obszarze ustalonym jako Rejon Gdańsk mają prawo zgłaszania kandydatów na delegatów w terminie do dnia 18 lipca 2020 r.,
 • radcowie prawni mający miejsce zamieszkania na obszarze ustalonym jako Rejon Gdynia mają prawo zgłaszania kandydatów na delegatów w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.,
 • radcowie prawni mający miejsce zamieszkania na obszarze ustalonym jako Rejon Elbląg mają prawo zgłaszania kandydatów na delegatów w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

Dziekan Jerzy Mosek 

Załączniki:

 • odpis uchwały Nr 3123/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r.,
 • wzór zgłoszenia kandydata na delegata.