INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 r.

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 r. przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku.

Wgląd do kart odpowiedzi po otrzymaniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej.