Informacja dla zdających egzamin radcowski

(c) pixabay

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (punkt 2.1.)   członkowie Komisji Egzaminacyjnej, inne osoby zaangażowanew przeprowadzanie egzaminu oraz zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym w odniesieniu do zdających pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.

https://oirp.gda.pl/aktualnosci/zawod-radca/wytyczne-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym/