III Forum Aplikantów Radcowskich – relacja

W dniach 27-29 października 2023 roku, w Katowicach odbyło się VIII Forum Aplikantów Radcowskich.

Przez trzy dni, 51 aplikantów reprezentujących Okręgowe Izby Radców Prawnych z całej Polski, debatowało nad zagadnieniami związanymi z procesem upraktycznienia aplikacji radcowskiej, rolą aplikantów w samorządzie zawodowym oraz zmianami niezbędnymi celem dostosowania programu aplikacji do potrzeb zarówno aplikantów jak i wciąż zmieniającego się rynku prawniczego.

Z ramienia Okręgowej Izby Radców w Gdańsku, udział w Forum wzięli: –

I rok – apl. radc. – Zuzanna Kmiecik

II rok – apl. radc. – Paulina Minkiewicz

III rok – apl. radc. –  Radosław Tyburski

Musimy przyznać, że aktywnie uczestniczyli w pracach poszczególnych grup .

Forum otworzył Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP i jednocześnie Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie – mec. Bartosz Opaliński. Głos zabrali również  Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Włodzimierz Chróścik, Przewodniczący Komisji Aplikacji i Wicedziekan Rady ds. Aplikacji i Doskonalenia Zawodowego OIRP w Gdańsku – mec. Bartosz Szolc-Nartowski, Wiceprezes KRRP mec. Zbigniew Tur oraz Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach – mec. Katarzyna Jabłońska.

W toku wielogodzinnych prac aplikanci wypracowali szereg stanowisk i swoistych postulatów, dotyczących między innymi wykorzystywania zajęć e-learningowych w toku aplikacji, standardów przeprowadzania kolokwiów czy nowych możliwości czynnego uczestnictwa aplikantów w życiu Okręgowych Izb. Pod koniec dnia, aplikanci mieli okazję przedstawienia wyników dyskusji znamienitym gościom – w tym m.in. Prezesowi Stowarzyszenia Sądów Polskich „Iustitia” – Krystianowi Markiewiczowi.

Coroczne Forum Aplikantów Radcowskich to nie tylko wspaniała okazja ku wymianie poglądów, spostrzeżeń i wyciąganiu konstruktywnych wniosków na przyszłość, ale i sposobność zintegrowania się z innymi członkami samorządu. Dzięki gościnności gospodarza VIII Forum – OIRP w Katowicach, uczestnicy  mieli możliwość zwiedzenia zrewitalizowanych Katowic i podziwiania jego uroków.

W załączeniu znajdą Państwo galerię z wydarzenia (zdjęcia własne oraz KIRP)

opracowali:

apl. radc. Paulina Minkiewicz  oraz r.  pr. Krzysztof Jóźwiak (członek  Komisji ds. rozwoju zawodowego w KRRP)