II Kongresie Przedsiębiorstw Rodzinnych pt. „Sukcesja w biznesie” – 23-24 maja 2024r. Kraków

Szanowni Państwo,

serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w  II Kongresie Przedsiębiorstw Rodzinnych pt. „Sukcesja w biznesie”, którego współorganizatorem  OIRP w Krakowie.

Kongres odbędzie się w dniach 23-24 maja 2024 r. w Krakowie

Głównym organizatorem  Kongresu jest  Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii). Partnerami Kongresu są wiodące organizacje branżowe i eksperckie, zainteresowane wspieraniem firm rodzinnych w procesie planowania sukcesji.

Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji o perspektywach rozwoju firm rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wyzwań związanych z planowaniem i przeprowadzeniem sukcesji.

II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych jest wydarzeniem otwartym i bezpłatnym dla wszystkich zainteresowanych uczestników. Szczegółowe informacje o Kongresie znajdują się na stronie:

https://cpr.uek.krakow.pl/kongres2024/

Pierwszy dzień Kongresu skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu i udział w nim dla środowisk prawniczych możliwy jest wyłącznie w formule online.

Szczególnie gorąco zachęcamy Państwa do udziału w konferencji prawniczej dnia 24 maja b.r., prowadzonej pod kierownictwem Pana prof. dra hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego, z programem obejmującym referaty :

•  Planowanie spadkowe jako nowe podejście do planowania sukcesji; Łukasz Martyniec, doradca sukcesyjny, Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o.

•  Fundacja rodzinna jako element realizacji konstytucji rodzinnej i utrzymania ciągłości firmy rodzinnej – o pozaspadkowej sukcesji; dr Wojciech Bańczyk, radca prawny, Uniwersytet Jagielloński

•  Częściowe zrzeczenie się zachowku jako element realizacji konstytucji rodzinnej; dr Patryk Bender, notariusz, Uniwersytet Jagielloński

•  Akt założycielski fundacji jako czynność prawna i notarialna; dr Kacper Górniak, notariusz, Uniwersytet Jagielloński

•  Wykorzystanie Business Judgement Rule jako element gwarancji bezpieczeństwa firmy rodzinnej przekazanej do zarządzania menedżerom zewnętrznym; dr Aleksandra Łatała-Kremer, radca prawny

•  Następstwo prawne w przedsiębiorstwie osób fizycznych i spółkach handlowych. Postulaty de lege lata i de lege ferenda; Katarzyna Skrzek, radca prawny, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod linkiem: https://cpr.uek.krakow.pl/kongres2024/program-ramowy/

Dla środowisk prawniczych przewidziano udział w Kongresie w formie on-line. Link umożliwiający udział w wydarzeniu zostanie przesłany do Państwa w wiadomości mailowej, przed terminem wydarzenia, jak również zostanie udostępniony na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie opublikowana jest informacja o Kongresie:

https://oirp.krakow.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-wlasne/ii-kongres-przedsiebiorstw-rodzinnych-sukcesja-w-biznesie-krakow-23-24052024r/

Udział w konferencji łączy się z przyznaniem punktów z zakresu obowiązku doskonalenia zawodowego.

Link do uczestnictwa zdalnego w konferencji prawniczej dnia 24 maja b.r., prowadzonej pod kierownictwem Pana prof. dra hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego:

   – link rejestracyjny dla uczestnika zdalnego:    https://livewebinar.com/426-617-161/be62de1e48ad58beefd6e91245cfb5e7