Gdańscy radcowie prawni wraz z adwokatami wsparli Szpitale Pomorskie

Pomorscy prawnicy, adwokaci i radcy prawni dzielą się dobrem. Wspólnie podjęliśmy inicjatywę przekazania Szpitalom Pomorskim darowizny na zakup respiratora w kwocie 60 tyś. zł. Uchwały samorządów zostały podjęte jednogłośnie, a umowy darowizny niezwłocznie podpisane. Cieszymy się niezmiernie, że bezinteresownie mogliśmy wesprzeć służby medyczne w walce z COVID-19.

„Radcy prawni z Pomorza włączyli się do akcji przekazania darowizny z przekonaniem, że każda pomoc dla Szpitali Pomorskich w tych trudnych czasach przysłuży się mieszkańcom i mieszkankom naszego województwa. Walka z epidemią pokazała konieczność mobilizacji nie tylko organów państwowych, ale także i organizacji pozarządowych, jaką jest samorząd zawodowy radców prawnych. Nasze wsparcie wypływa przede wszystkim z samego serca, niemniej chcemy podkreślić tym gestem nasze głębokie poczucie etycznej i prawnej idei sprawiedliwości społecznej.” – mówił Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Jerzy Mosek.

„Pomorscy adwokaci nie wahali się przekazać darowizny, rozumiejąc potrzebę dzielenia się dobrem i bezinteresownym niesieniem pomocy. Zgodnie z rotą ślubowania adwokackiego kierujemy się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Tym bardziej niezmiernie miło było nam uczestniczyć w tej inicjatywie, wychodzącej naprzeciw ideałom przyświecającym zawodowi adwokata.” – komentował Dziekan Rady Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku Dariusz Strzelecki.

Jednocześnie bardzo dziękujemy naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i innych pracownikom służby zdrowia za ich zaangażowanie i poświęcenie. Zdajemy sobie sprawę, że wykonywanie swoich obowiązków w czasie epidemii łączy się z dodatkowym ryzykiem. Mamy nadzieję, że wsparcie w postaci darowizny przyczyni się choć w niewielkim stopniu do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, a przynajmniej doda otuchy w wykonywaniu codziennych obowiązków ratowania zdrowia i życia ludzkiego.