EXTRANET – podstawowe narzędzie do zgłaszania punktów szkoleniowych.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Informujemy, że  31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Tekst jednolity ( Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r.) znajduje się na naszej stronie internetowej https://oirp.gda.pl/

Prosimy zatem o sprawdzenie etapu realizacji obowiązku szkoleniowego za pośrednictwem extranetu – https://radcy.kirp.pl/

W extranecie  na bieżąco można samodzielnie uzupełnić punkty szkoleniowe.

 

Podajemy Państwu adresy serwisów, gdzie możecie Państwo odbyć szkolenia on-line :

– OIRP Gdańsk : https://oirp.gda.pl/szkolenia-w-gdansku/
– KIRP : https://e-learning.kirp.pl
– KIRP : zakładka „szkolenia” – Platforma e-KIRP
– Wolter Kluwer : https://szkolenia.wolterskluwer.pl/
– Wydawnictwo Beck : https://www.akademia.beck.pl/
– Swoją ofertę szkoleń on-line mają także poszczególne izby okręgowe, prosimy sprawdzać na ich stronach.

Przewodnicząca Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego
Wanda Wojtiekun