Komunikat Komisji Praw Człowieka OIRP w Gdańsku (Tuleya vs Poland)

Uprzejmie informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakomunikował wczoraj polskiemu Rządowi drugą skargę złożoną w sprawie sędziego Igora Tulei (nr 51751/20). Oznacza to, że Trybunał rozpozna sprawę merytorycznie. Skardze przyznano także tzw. szybką ścieżkę postępowania”. Skargę złożono po tym, jak Izba Dyscyplinarną zgodziła się, by pociągnąć sędziego do odpowiedzialności karnej.

W tej sprawie ETPCz zajmie się statusem Izby Dyscyplinarnej w kontekście art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu) – zbada czy Izba ta jest niezależnym sądem w rozumieniu Konwencji. Skarga została zakomunikowana także pod art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii).

W kontekście zaniepokojenia o stan polskiego sądownictwa i szerzej, wymiaru sprawiedliwości pragniemy przy okazji zwrócić uwagę na ostatnie decyzje TSUE w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi na model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, w tym działań Izby Dyscyplinarnej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 14 lipca b. r. po raz kolejny zawiesił funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej i anulował jej decyzje.  15 lipca b. r. TSUE ogłosił wyrok w sprawie C-791/19, w którym jednoznacznie uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie odpowiada standardom prawa europejskiego.

Trybunał orzekł, m. in. że wprowadzony system odpowiedzialności dyscyplinarnej dopuszcza kwalifikowanie treści orzeczeń sądowych wydawanych przez sędziów sądów powszechnych jako przewinienia dyscyplinarnego. Taki system mógłby zatem być wykorzystywany do politycznej kontroli orzeczeń sądowych lub nacisków na sędziów w celu wpłynięcia na ich decyzje i zagraża niezawisłości tych sędziów.