Elektronizacja wiążących informacji stawkowych, akcyzowych oraz o pochodzeniu w II instancji i w trybach nadzwyczajnych.

Szanowni Państwo,

przesyłamy w załączeniu pismo zawierające informacje od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na temat nowych usług w e-Urzędzie Skarbowym oraz na PUESC, tj. Elektronizacja wiążących informacji stawkowych, akcyzowych oraz o pochodzeniu w II instancji i w trybach nadzwyczajnych, z uprzejmą prośbą o przypomnienie radcom prawnym o obowiązkach wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) od 1 lipca 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się!