Dzień Radcy Prawnego na Wydziale Prawa i Administracji UG

Autor: r.pr. Dawid Rogoziński

W miniony wtorek, 18 kwietnia, Wydział Prawa i Administracji UG zrobił się… niebieski! Po holu krążyli studenci z niebieską watą cukrową, w niebieskich ciasteczkach ukryta była wróżba, a sympatyczne mecenaski w niebieskich apaszkach i mecenasi w niebieskich krawatach zachęcali do udziału w wydarzeniach specjalnie przygotowanych z myślą o społeczności Wydziału. To wszystko w ramach pierwszego Dnia Radcy Prawnego przygotowanego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku.

Niebieski wiele ma odcieni

Panel Q&A dotyczący różnych form wykonywania zawodu radcy prawnego. O swoich ścieżkach zawodowych opowiedzieli: r. pr. Magdalena Witkowska – Dziekan OIRP w Gdańsku, prowadząca własną kancelarię, r. pr. Natalia Stojanowska – prawniczka działająca międzynarodowo, w Polsce i USA; r. pr. dr Dominika Mróz-Szarmach – dydaktyczka i praktyczka, która łączy aktywność sądowo-kancelaryjną z pasją nauczania, r. pr. Łukasz Winkowski – in-house, który opowiedział o tej wyróżniającej radców prawnych właśnie ścieżce kariery zawodowej oraz r. pr. Tomasz Palak – bloger i szkoleniowiec, częsty gość wydarzeń dedykowanych „ludziom Internetu”, laureat nagród na najlepszych prelegentów. Panel poprowadziła zaś r. pr. Anna Kluczek – Kollar, wicedziekan OIRP w Gdańsku, która również podzieliła się swoimi doświadczeniami na temat rozwoju kariery zawodowej i z chęcią odpowiadała na pytania Studentów.

Panel okazał się być strzałem w dziesiątkę dla Studentek i Studentów, którzy na gorąco postanowili podzielić się swoimi wrażeniami – „świetny panel” oraz „cieszę się z wydarzenia na tak wysokim poziomie, które zachęciło do wyboru aplikacji” – pisali do Panelistów na LinkedInie.

Chodź, pomaluj mój świat na… niebiesko!

W holu głównym przez cały dzień funkcjonowało stoisko aplikacji radcowskiej, na którym – poza możliwością poczęstowania się niebieską watą cukrową, niebieską herbatą (oczywiście w ekologicznych kubeczkach!) i niebieskimi (a jakże!) ciasteczkami z wróżbą – można było porozmawiać indywidualnie na tematy dotyczące drogi do zawodu radcy prawnego, w szczególności aplikacji radcowskiej.

Po zakończeniu Panelu Q&A na ten temat opowiedzieli r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski, wicedziekan OIRP w Gdańsku, r. pr. Jakub Puszkarski – kierownik ds. aplikacji oraz r. pr. Rafał Tołwiński – przewodniczący Komisji OIRP ds. aplikacji. Tym samym zakończyli oni poranną część wydarzenia.

Czy wiesz, że… Neptun też jest niebieski?!

W drugiej części Dnia Radcy Prawnego OIRP przygotowała propozycję pięciu warsztatów praktycznych. Radcy prawni przygotowali dla Studentek i Studentów prawdziwe hard case`y z obszarów swoich specjalizacji zawodowych. W czasie Warsztatów odbyły się debaty kontradyktoryjne i symulacje rozpraw.

Wspólnie z r. pr. Moniką Prawdzik uczestnicy zmierzali się z problematyką ochrony praw zwierząt. Pod okiem r. pr. Dawida Rogozińskiego zaś – debatowali na temat WIBORu i zgodności z prawem umów kredytowych, w których oprocentowanie zdeterminowane jest jego zmianami. W Sali Rozpraw prof. Grajewskiego odbyła się zaś symulacja rozprawy dotyczącej ochrony dóbr osobistych polityka. Wcielający się w rolę pełnomocników stron Studenci korzystali z sądowego doświadczenia r. pr. Karoliny Mastykarz. Podobnie w drugiej z wydziałowych sal rozpraw – gdzie przy wsparciu r. pr. Katarzyny Wałdoch inne grupy zmierzały się z problemem odpowiedzialności cywilnoprawnej za wypadki spowodowane przez pojazdy autonomiczne. U r. pr. Tomasza Palaka zaś – jak zwykle hiperciekawie – dyskusja dotyczyła problematyki zderzenia praw autorskich z rzeczywistością kreowaną przez sztuczną inteligencję (AI).

Niebieskie serca na dłoni

Punktem kulminacyjnym Dnia Radcy Prawnego była niewątpliwie Gala Dobroczynności, podczas której wręczono podziękowania radcom prawnym, aplikantom radcowskim oraz studentom Wydziału Filologicznego UG i Wydziału Prawa i Administracji UG zaangażowanym w akcję niesienia pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Była to niezwykle poruszająca uroczystość, którą swoją obecnością zaszczycili Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania Monika Chabior, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Prodziekan Wydziału Filologicznego oraz gospodarz miejsca – dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Szczególnym gościem był prof. Wiktor Muraviov – z Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki.

Najważniejsi byli jednak Wolontariusze. Było dla nich zupełną oczywistością – nieść pomoc, poświęcać swój czas, dzielić się swoimi umiejętnościami i po prostu – zakasać rękawy do pracy. A przecież od samego początku była to praca niezwykle ciężka, działanie w sytuacji absolutnie wyjątkowej i kryzysowej. Prowadzili punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, współpracowali z administracją w celu koordynacji działań pomocowych, prowadzili zbiórki rzeczowe, przygotowywali poradniki prawnicze w języku ukraińskim. Jednym zdaniem – robili wszystko, by uciekający przed wojną Ukraińcy mogli w Polsce poczuć się bezpieczniej, tak gdy mowa o kwestiach prawnych jak i tych najbardziej podstawowych, bytowych. Wolontariuszki i wolontariusze byli więc prawdziwymi bohaterami tej gali.

Pierwsze kroki pod czujnym acz przychylnym okiem

Przed zakończeniem Gali dobroczynności przedstawiciele OIRP w Gdańsku chcieli jednak podzielić się ze Społecznością Wydziału jeszcze jedną, ważną informacją. Zapowiedziano pierwszą edycję Programu Mentoringowego dedykowanego studentom kierunków prawniczych. Pod opieką Mentorów – radców prawnych zrzeszonych w OIRP Gdańsk – będą mogli oni stawiać pierwsze kroki na rynku usług prawniczych. Uczestniczyć w wybranych czynnościach zawodowych radców prawnych, zmierzyć się z pierwszymi aktami sprawy, poznać charakter pracy kancelaryjnej i przede wszystkim – rozwinąć swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w obszarach specjalizacji praktyków-ekspertów.

Program Mentoringu powstał z inicjatywy i prowadzony będzie przez Komisję ds. Promocji i Marketingu OIRP Gdańsk.

Nowoczesna edukacja prawnicza

Dzień Radcy Prawnego wieńczyło spotkanie dydaktów – nauczycieli akademickich WPiA UG z praktykami – radcami prawnymi z OIRP Gdańsk. Debatę o nowoczesnej edukacji prawniczej w kontekście zmian społecznych, technologicznych i pokoleniowych otworzyły wystąpienia dr hab. Marcina Wiszowatego, prof. UG – Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju oraz r. pr. dr Bartosza Szolca-Nartowskiego – wicedziekana OIRP Gdańsk. Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń trwała długo ponad zaplanowany wstępnie czas spotkania i przeniosła się jeszcze do kuluarowych rozmów… Niektóre z nich trwały nawet aż po progi Wydziału…

Słowo radca prawny odmieniane było tego dnia przez wszystkie przypadki. To zdecydowanie nie ostatnia wizyta radców prawnych na Wydziale. Zainteresowanie Studentów zaowocowało już pierwszymi planami na kolejne wydarzenia. Mecenaski – Natalia Stojanowska i Monika Prawdzik – zostały zaproszone do udziału w spotkaniach organizacji studenckich, mecenas Dawid Rogoziński – do poprowadzenia letniej szkoły praktyki prawa, mecenasi Tomasz Palak i Katarzyna Wałdoch – do rozwinięcia tematów dotyczących AI z członkami kół naukowych. A to przecież tylko dodatek do Programu Mentoringowego.

 

Fot. Anna Rezulak