Druga rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Szanowni Państwo,

dziś, 14 stycznia 2021 r., obchodzimy drugą rocznicę tragicznej śmierci r.pr. Pawła Bogdana Adamowicza, jednego z pionierów samorządu terytorialnego w wolnej Polsce po 1989 r., zmarłego w wyniku ran odniesionych na skutek zamachu na jego życie przeprowadzonego podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Paweł Adamowicz piastował urząd Prezydenta Miasta Gdańska nieprzerwanie w latach 1998–2019.

Paweł Adamowicz przez cały czas trwania swojej prezydentury był czynnym radcą prawnym zrzeszonym w naszym samorządzie zawodowym. Liczne obowiązki związane z piastowanym urzędem, nie przeszkodziły Prezydentowi regularnie uczestniczyć w wydarzeniach samorządu radcowskiego, cyklicznie uświetniać swoją obecnością najważniejsze inicjatywy organizowane przez OIRP w Gdańsku.

Paweł Adamowicz był wybitnym społecznikiem, wspierał inicjatywy mieszkańców i mieszkanek miasta. Jego działania ukształtowały Gdańsk jako miasto oparte na czterech solidnych fundamentach: wolności, solidarności, równości i otwartości. Paweł Adamowicz był zwolennikiem zasady solidarności codziennie, troszczył się o mieszkańców swojego miasta i zachęcał ich do propagowania podobnej postawy życiowej.

Za swoje dokonania uhonorowany został szeregiem krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, m.in.:

– Odznaką „Przyjaciel Dziecka” – 1996,
– Srebrnym Krzyżem Zasługi – 2003,
– „Europejczyk Roku 2007”, tytuł nadany przez kolegium redakcyjne „Monitora Unii Europejskiej” i Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie – 2007
– Odznaką Honorową Związku Sybiraków – 2008,
– Pierścieniem Hallera – 2009,
– Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków – 2010,
– Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce – 2010,
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej – Francja – 2012,
– Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Cywilnej – Hiszpania – 2013,
– Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Ziemi Maryjnej – Estonia – 2014,
– Statuą św. Krzysztofa – Litwa – 2014, Krzyżem Wolności i Solidarności- 2014
– Odznaką Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego – 2015
– Nagrodą Orła Jana Karskiego – 2019 (pośmiertnie)
– Honorowym obywatelstwem miasta stołecznego Warszawy – 2019 (pośmiertnie)
– Honorowym obywatelstwem miasta Białystok – 2019 (pośmiertnie)
I wieloma innymi…

Samorząd radców prawnych, jego idee i cele, sformułowane w Rocie Ślubowania Radcowskiego, były Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi zawsze bliskie. Był naszym Kolegą i Przyjacielem.

Pawle na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercach…

Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku