Doskonalenie zawodowe

Koleżanki i Koledzy

Z dniem  31 grudnia 2020 r. kończy się Czwarty Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Przywołany wyżej Regulamin określa formy doskonalenia zawodowego w tym uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez samorząd radców prawnych, przez inne samorządy zawodowe prawników, uniwersytety i inne szkoły wyższe, podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi radców prawnych oraz przez podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń dla prawników.

Doskonalenie zawodowe może się odbywać  w różnych  formach  (szkolenia jednodniowe, wielodniowe, konferencje, seminaria, szkolenia e-lerningowe, zajęcia warsztatowe, studia doktoranckie, podyplomowe oraz publikacje książek, artykułów i komentarzy z zakresu prawa).

Wobec tego zgodnie z postanowieniami Regulaminu proszę o przesyłanie dowodów wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, a więc zaświadczeń, certyfikatów i informacji o formie, tematyce i liczbie godzin odbytych szkoleń zawodowych celem naliczenia punktów szkoleniowych.

Nieudokumentowanie wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia.

 

Wanda Wojtiekun

Kierownik Szkolenia Radców Prawnych

 

Dokumentację związaną z wykonaniem obowiązku szkoleniowego, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres: Ośrodek Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk

bądź mailowo:

szkolenia@oirp.gda.pl lub joanna.muza@oirp.gda.pl, lub przez extranet.