Dla delegatów: termin do zgłaszania kandydatów do organów lub na funkcje – 4.09.2020

Koleżanki i Koledzy delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku!

Przypominamy, że w dniu 4 września 2020 r. upływa termin zgłoszenia kandydatów  którzy będą następnie wybierani  na funkcje i do organów samorządu radcowskiego. Dane, które powinny zawierać zgłoszenie, określone zostało w § 19 uchwały Nr 10/2010 IX Zjazdu Radców Prawnych  z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów  samorządu radców prawnych (… )

Celem ułatwienia zgłoszenia kandydatur poniżej załączamy wzór zgłoszenia.

W przypadku zgłaszania kandydatur na delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych, w przypadku posłużenia się wzorem, powinien on być stosownie zmodyfikowany .