Debata ekspertów: Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego K 1/20 – prawny i medyczny wymiar zakazu aborcji

Komisja ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w debacie ekspertów poświęconej prawnym i medycznym aspektom orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygnaturze K 1/20. Celem wydarzenia jest wymiana poglądów na temat zakazu aborcji – z perspektywy praktyki prawniczej i medycznej. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

W debacie wezmą udział eksperci z dziedziny prawa oraz medycyny: r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku), prof. Jolanta Wierzba (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański).

Debatę moderować będzie r. pr. Anna Kluczek-Kollar – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Wydarzenie będzie transmitowane na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na Facebooku: https://www.facebook.com/OIRPGdansk

Poniżej prezentujemy sylwetki naszych prelegentów:

R. PR. MAGDA KRZYŻANOWSKA – MIERZEWSKA

• Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, LL. M. (European Law), University of Leicester (2005).
• Em. Radczyni prawna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.
• 1998-2018 Prawniczka i Head of Division w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
• 1993-1998 Prawniczka w Sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.
• 2002-2008 Współpracownica Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
• Doradca Human Rights Advisory Panel w misji Narodów Zjednoczonych UNMIK w Kosowie (2008)
• Od 2010 członkini, 2012-2018 przewodnicząca Human Rights Review Panel w misji Unii Europejskiej EULEX w Kosowie.
• Autorka licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich o orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzecznictwie sądów polskich, ochronie praw człowieka i wymiarze sprawiedliwości.
• Bogate doświadczenie w dziedzinie szkoleń i wykładów organizowanych przez m.in. Helsińską Fundację Praw Człowieka (Warszawa), Interights (Londyn), Holenderski Komitet Helsiński, Women’s Human Rights Training Institute (Sofia), Krajową Izbę Radców Prawnych, Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.
• Prowadziła szkolenia z dziedziny praw człowieka m.in. dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów polskich.
• Od 2018 Członkini Rady Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

PROF. DR HAB. MED. JOLANTA WIERZBA
• Pediatra i genetyk kliniczny, specjalista pediatrii metabolicznej.
• Ordynator Oddziału Patologii Wieku Noworodkowo – Niemowlęcego.
• Konsultant poradni genetycznej.
• Wice przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
• Ekspert Narodowego Planu Chorób Rzadkich.
• Konsultant Wojewódzki ds. Pediatrii Metabolicznej.
• Wieloletnia współpraca jako doradca medyczny ze stowarzyszeniami rodziców dzieci z chorobami rzadkimi i genetycznie uwarunkowanymi.
• Ekspert Światowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Cornelia de Lange World.
• Autorka i współautorka ponad 200 publikacji naukowych w większości z zakresu genetyki klinicznej.

PROF. DR HAB. JERZY ZAJADŁO
• Prawnik i filozof.
• Profesor nauk prawnych specjalności: filozofia prawa, teoria prawa. Filozof.
• Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
• Autor ponad 400 prac naukowych (monografie, redakcje opracowań zbiorowych, studia i artykuły, glosy, recenzje, hasła encyklopedyczne) w szczególności: cykli prac w postaci monografii i artykułów na tematy: współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodologicznego filozofii prawa, filozofii prawa międzynarodowego.
• Autor opracowań nowatorskiej koncepcji tzw. trudnych przypadków (hard cases).
• Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
• Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Sejmowego.
• Członek rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.
• Publicysta prawny „Gazety Wyborczej”.
• Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023.