Akcja Szlachetna Paczka 2023 – zbiórka do 15.12.2023r. do godziny 12:00

Szanowni Członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsk,

wzorem lat ubiegłych Komisja ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku podjęła decyzję o włączeniu się w akcję pomocową Szlachetna Paczka 2023.

Z dotychczasowych doświadczeń widzimy, że ta inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, dlatego chcemy mieć w tym także swój udział. Wiemy, że obdarowanie rodziny, zgodnie z jej potrzebami, przynosi jej ogromną radość. Jest to także czas kiedy my możemy wspólnie zaangażować się w pomoc najbardziej potrzebującym.

W tym roku Komisja ds. Praw Człowieka objęła pomocą rodzinę Pani Ewy z małej wsi. Pani Ewa wraz z dwójką małoletnich dzieci, 6-letnim Krzysiem oraz 2-letnim Aleksandrem, znajduje się w sytuacji wymagającej wsparcia.

Zachęcamy Wszystkich Członków naszego samorządu radcowskiego do włączenia się w tę piękną inicjatywę.

W poniższym linku znajdziemy Państwo listę potrzeb rodziny Pani Ewy. https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/124442/2936?context=family_choosen&utm_source=autoresponder-swr&utm_medium=email&utm_campaign=paczka2020&utm_term=darczynca

Uprzejmie prosimy o składowanie rzeczy w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk, do dnia 15 grudnia 2023 r. (piątek) do godz. 12.00.

W celu zrealizowania potrzeb rodziny pani Ewy została założona zrzutka celem zakupu rzeczy potrzebnych tej rodzinie. Pieniądze można wpłacać pod poniższym linkiem –  https://zrzutka.pl/mzcfzs