WAŻNE! 5 luty 2021r – Ostateczny termin doręczenia dokumentacji związanej z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego za okres 2018 – 2020.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

w dniu 31 grudnia 2020 r. zakończył się trwający od 1 stycznia 2018r., Czwarty Cyklu Szkoleń Zawodowych.

W trakcie cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany był uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

Obowiązek ten przewidziany jest Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tekst jednolity: Uchwała nr 295/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r.).

Jeżeli posiadacie Państwo dokumentację związaną z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego za okres 2018 – 2020 r. proszę w terminie do 05 lutego 2021r. o przesłanie jej na adres:

joanna.muza@oirp.gda.pl, szkolenia@oirp.gda.pl, lub przez extranet dostępny na stronie internetowej Izby www.oirp.gda.pl, ewentualnie na adres OIRP Gdańsk, Ośrodek Szkolenia, 80-169 Gdańsk, ul. Czajkowskiego 3.

Przypominamy, że zgodnie z treścią § 17 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego, wykaz radców prawnych, którzy w ciągu cyklu szkoleniowego nie wypełnili obowiązku, przekazywany jest okręgowemu rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekana z wnioskami o udzielenia radcom prawnym ostrzeżeń.