“Konsument w obrocie finansowym. Uprawnienia Rzecznika Finansowego i jego rola” – 29.03.2023 r. – Wydz. Prawa i Admin. – Audytorium C

Szanowni Państwo

W imieniu Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim serdecznie zapraszamy radców oraz aplikantów na wydarzenie, które odbędzie się w środę 29.03.2023 r.

Tego dnia na  Audytorium C odbędzie się Akademia Rzecznika Finansowego oraz Seminarium “Konsument w obrocie finansowym. Uprawnienia Rzecznika Finansowego i jego rola”. W tymże dniu na  Wydziale Prawa i Administracji UG gościć będzie Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel.

Wydarzenie to zapoczątkuje współpracę między Biurem Rzecznika Finansowego a Uniwersytetem Gdańskim, która obejmować będzie zwłaszcza nowatorski system praktyk studenckich.

Program:

10.00  – otwarcie – Dziekan WPiA, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

10.15 – 12.00     – akademia Rzecznika Finansowego – system praktyk studenckich

12.00  – 13.00   – przerwa na lunch

13.00 – 15.00      – seminarium naukowe (moderator dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG)

13.00 – 13.10      – otwarcie seminarium

13.10 – 13.25     – dr Marta Karpińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Biuro Rzecznika Finansowego, Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego przy zawieraniu umów ubezpieczenia z wykorzystaniem nowych technologii

13.25 – 13.40     – dr Damian Cyman, Uniwersytet Gdański, radca prawny, O konieczności instytucjonalnej ochrony nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego

13.40 – 13.55     – dr Grzegorz Sikorski, Uniwersytet Gdański adwokat, Klauzule indeksacyjne. Nieważności, bezskuteczność umowy kredytu indeksowanego/denominowanego. Zarzut zatrzymania

13.55- 14.10       – dr Blanka Kondratowicz, Uniwersytet Gdański, Racjonalność – irracjonalność decyzji konsumenckich

14.10- 15.00       – Dyskusja i zamknięcie obrad