Komunikat: Problemy techniczne związane z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od ok. 10-12 stycznia 2024 r. na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych może występować błąd.

Błąd może polegać na tym, iż mniej więcej od powyżej wskazanej daty do profesjonalnych pełnomocników mogą nie dochodzić na ich adresy e-mail powiadomienia o oczekującej na nich korespondencji lub podejmowanych czynnościach. Błąd jest obecnie usuwany.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie w ramach Portalu Informacji Sądów Powszechnych czy oczekuje i/lub doręczona została Państwu jakaś korespondencja, bądź podjęta została jakaś czynność procesowa, albo zostały dokonane inne zmiany w poszczególnych sprawach, o których nie zostali wcześniej Państwo poinformowani.

Zwracamy zatem Państwa uwagę na konieczność bieżącego śledzenia swoich kont na Portalu Informacji Sądów Powszechnych!

Opracowała:

Komisja ds. Nowych Technologii