Już wkrótce rozpoczyna się projekt „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR”

Nabierające coraz istotniejszego znaczenia alternatywne metody rozwiązywania sporów, oparte na idei pozasądowego porozumienia w drodze wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu, stały się impulsem do utworzenia projektu „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR”. W zakresie projektu wszyscy zainteresowani tematem będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w ramach szeregu wydarzeń powiązanych z zagadnieniem.

Projekt PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR mający na celu promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przewiduje organizację wydarzeń z ów obszaru tematycznego. Dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich przygotowano cykl szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu do platformy szkoleniowej e-kirp, które będą ukazywały się sukcesywnie w każdy wtorek miesiąca o godzinie 12.00. Szkolenia będą dotyczyły zagadnień motywacji do mediacji, rozwoju mediatora, mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz mediacji w sporach dotyczących zamówień publicznych. Za udział w szkoleniu radca prawny może otrzymać 4 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

W ramach projektu PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR przeprowadzony zostanie również etap finałowy kolejnej już edycji Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, którego celem jest wzrost świadomości prawnej w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa i jego przestrzegania. Zwycięską drużynę aplikantów radcowskich, pewnie poruszających się w tematyce polubownego rozstrzygania konfliktów poznamy już 23 października.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przygotowano także konferencję online „Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia?”, której moderacji podjął się Tomasz Parkasiewicz, Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. Dyskusję zebranych będzie można śledzić 13 października br. za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-kirp i kanału You Tube. Udział w konferencji wiąże się z przyznaniem 8 punktów szkoleniowych.

Zaproszeni specjaliści w dziedzinie oraz dotychczasowi zdobywcy tytułu „Ambasador Mediacji” poruszą tematy błędów w mediacji z udziałem jednostek publicznych i podmiotów prywatnych, okoliczności w których mediacja staje się najlepszą opcją, wpływu wysokości wynagrodzenia mediatorów na rozwój mediacji w Polsce, jednej ugody w kliku sprawach oraz kwestię braku stosowania mediacji administracyjnej w praktyce i czy można to zmienić.

Konferencję uświetni swoją obecnością Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który wraz z Panią Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku Joanną Beatą Kamieńską dokona jej otwarcia. Słowo podsumowania wygłosi zaś Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Ewa Gryc-Zerych, kończąc dyskusję prelegentów i sesję ich odpowiedzi na pytania uczestników konferencji, które będzie można zadawać w toku jej przebiegu za pośrednictwem czatu.

Szczegółowy harmonogram projektu „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ADR” zamieszczamy w dodanych załącznikach.