Informacja o obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości nt. wolnych stanowisk sędziowskich – SO Gdańsk

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2023 r. K.1240-546/23 o wolnym stanowisku SSO w Gdańsku – pion cywilny.