Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej – Prawnicy Ukrainie

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej powstało, by udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono osobom poszkodowanym wojną w Ukrainie.

Działamy poprzez ogólnopolską infolinię oraz ulokowane w całym kraju punkty informacji prawnej. Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolontariusze – radcy prawni,  adwokaci oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych oraz prawnicy organizacji pozarządowych.

Wszystkie informacje na stronie: https://prawnicyukrainie.pl/

Fundacja Dialog otworzyła dodatkowy rachunek bankowy do przekazywania darowizn, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Dane rachunku bankowego:
Fundacja Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok
Numer rachunku: PL 66 8769 0002 0156 1339 2000 0170
SWIFT: POLUPLPR
SBR Bank Spółdzielczy Bank Rozwoju

Centrum będzie działać tak długo, jak długo Ukrainkom i Ukraińcom, szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia, potrzebna będzie pomoc prawna.

Pomagamy w zakresie następujących zagadnień:

  1. Status prawny obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi – ich podstawowe uprawnienia i obowiązki,
  2. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,
  3. Opieka tymczasowa i rodzinna piecza zastępcza dla małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki przybywających do Polski w związku z działaniami wojennymi,
  4. Zatrudnianie obywateli Ukrainy – „ustawa pomocowa” oraz kodeks pracy,
  5. Obowiązki pracodawcy w sferze ubezpieczeń społecznych.