Powstał Zespół problemowy ds. praw dziecka przy OIRP w Gdańsku!

Szanowni Państwo, uprzejme informujemy, że zgodnie z Konwencją o prawach dziecka oraz wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, dzieci zaangażowane w tzw. procedury sądowe powinny być wysłuchiwane, informowane o przysługujących im uprawnieniach, traktowane sprawiedliwie, z troską, wrażliwością i szacunkiem podczas każdego postępowania lub każdej sprawy, zaś prawnicy reprezentujący dzieci powinni …