Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni, Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2024. Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych …