Powołanie koordynatora ds. dostępności w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Uchwałą nr 1938/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku powołała radcę prawnego Michała Urban na koordynatora do spraw dostępności w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jednocześnie w ramach tzw. działań dostępnościowych ukonstytuował się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zespół zajmujący się dostępnością w osobach r.pr. …

Drugie spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

11.09.2023 w siedzibie POIIB odbyło się kolejne spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w celu podpisania Porozumienia o współpracy. W spotkaniu uczestniczyła Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – Mec. Magdalena Witkowska podsumowanie spotkania znajdą Państwa pod linkiem: https://pom.piib.org.pl/2023/09/13/drugie-spotkanie-przedstawicieli-samorzadow-zawodow-zaufania-publicznego/