XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych – 4-8 października 2023r.

U W A G A  B I E S Z C Z A D Y !!! Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizuje w dniach od 4 do 8 października 2023 r. XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych Zakwaterowanie w …