Informacja o zasadach uzyskania wpisu na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:   1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych, 2. Kartę ewidencyjną 3. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem 4. 2 zdjęcia (format dowodowy), 5. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc …

„1989”- zaproszenie na rapowany musical o upadku PRL – 04.07.2023 r. godz. 19:00

fot. mat. teatru Z A P R O S Z E N I E Komisja ds. Kultury, juz po raz czwarty, serdecznie zaprasza na przedstawienie „1989” – rapowany musical o upadku PRL w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku- 04.07.2023 r. godz. 19:00. “1989” w reżyserii Katarzyny Szyngiery w Teatrze Słowackiego i Gdańskim Teatrze Szekspirowskim to uderzająca …

Debata – „CO NAS OBRAŻA? Granice wolności słowa w Polsce 2023 r.” – 4 czerwca 2023 – 13:00 ECS

Komisja ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza wszystkich radców prawnych, aplikantów radcowskich, rodziny, znajomych oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w debacie podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku w dniu 4 czerwca 2023 r. (niedziela) o godz. 13:00. Temat debaty: “CO NAS OBRAŻA? Granice wolności słowa w Polsce 2023 …