IV edycja konkursu “Ambasador Mediacji”

Krajowa Izba Radców Prawnych zainaugurowała IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji”, który promuje mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów. Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2022 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie …