Ostatnie miesiące trzyletniego cyklu szkoleniowego (2021-2023)! Czas ucieka!

Zostało zaledwie 9 miesięcy do końca obecnie trwającego piątego trzyletniego cyklu szkoleniowego. Przypominamy, że aby wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, radcowie prawni winni uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego. Radcowie prawni wpisani w trakcie cyklu szkoleniowego, zobowiązani są do uzyskania punktów w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego …