WAŻNE – Przypomnienie o kończącym się Piątym Cyklu Szkoleń Zawodowych (2021-2023)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Informujemy, że  31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady …

Nowa edycj Szkoły Prawa Hiszpańskiego

Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG, działająca pod patronatem OIRP w Gdańsku zaprasza serdecznie do udziału w nowej edycji, która odbędzie się w dniach: 19.04-21.04.2023 r., 18.05-20.05.2023 r., 21.06-24.06.2023 r. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie i on line w języku hiszpańskim przez wykładowców akademickich i praktyków z Hiszpanii i krajów Ameryki …