Uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2023 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych uhonorowała aplikantów radcowskich, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu wstępnego na aplikację. Wydarzenie odbyło się 16 stycznia w siedzibie KRRP. Gościem honorowym spotkania był prof. Jerzy Bralczyk. Uroczystość poprowadziła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, Wiceprezesa KRRP Zbigniewa Tura – odpowiedzialnego za aplikację, Bartosza Szolc-Nartowskiego – przewodniczącego Komisji Aplikacji KRRP, Dziekanów …