Nowa składka członkowska dla radców prawnych, emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, a składki członkowskiej aplikantów radcowskich – 30 zł. Zatem pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, a dla …