Spotkanie dotyczące roli kuratora procesowego małoletnich pokrzywdzonych – 28 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo, Komisja ds. edukacji prawnej i pro bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku serdecznie zaprasza radców prawnych pełniących rolę kuratora procesowego małoletniego pokrzywdzonego w toku postępowania karnego lub zainteresowanych tą formą aktywności zawodowej, na spotkanie z radcą prawnym dr Martą Flis-Świeczkowską oraz Karoliną Putz – psychologiem-terapeutą, które na co dzień świadczą interdyscyplinarną …

PILNE – Zgłoszenia radców prawnych wyrażających gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu.

Informujemy, że na mocy postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu rady okręgowych izb radców prawnych zobligowane zostały do sporządzenia stosownych list obrońców. Rozporządzenie to określa bowiem sposób zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, w tym sposób ustalania listy …

Ogłoszenia w sprawie naboru na nieodpłatną pomoc prawną.

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni, Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2023. Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych …