WAŻNE – Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2023

WAŻNE – Informacja dotycząca wpisu na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2023 Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego …