Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dot. zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/21)

Poniżej prezentujemy Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/21) Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań podejmowanych przez organy władzy publicznej, które zmierzają do zakwestionowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego …