Zaproszenie na trzy unikalne szkolenia Center For American Studies z rabatami dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

Szanowni Państwo, w imieniu Center For American Studies serdecznie zapraszam radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w trzech synchronicznych i certyfikowanych szkoleniach z ekspertami z Polski i Stanów Zjednoczonych.  Jedno ze szkoleń poprowadzi specjalnie dla Państwa amerykańska profesor prawa, Susanna Frederick Fischer. Profesor Fischer jest absolwentką Oxford, Princeton i Virginia Law School, adwokatem z uprawnieniami do wykonywania zawodu w …

ETPCZ – wyrok w sprawie Reczkowicz v. Poland – komentarz komisji ds. praw człowieka przy OIRP w Gdańsku

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 22 lipca 2021r. zapadł kolejny bardzo ważny wyrok dotyczący łamania zasad praworządności w Polsce. Polski rząd przegrał kolejną sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczącą wprowadzanych przez władzę polityczną destrukcyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. ETPCz w sprawie zainicjowanej skargą indywidualną wniesioną w 2019 r. przez trójmiejską adwokatkę …

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce

Poniżej publikujemy treść Stanowiska Komisji Praw Człowieka KRRP z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce: STANOWISKO Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z 19 lipca 2021 r. w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża sprzeciw wobec stale pogłębianej destrukcji rządów …

Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Nr 204/2021 i 205/2021 z dnia 8 lipca 2021r., w sprawie określenia katalogu pism wysyłanych bez podpisu oraz sposobu doręczania pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądu Okręg

Szanowni Państwo, w załączeniu na dole strony znajdą Państwo Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 8 lipca 2021r. sprawie doręczeń pism za pośrednictwem portalu informacyjnego przez SO Elbląg Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Zawiadomienie o złożonych wnioskach o wpis na listę radców prawnych

Stosownie do treści § 12 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, że niżej wymienione osoby złożyły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku : 1. Michał …

Doręczenia pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego – szkolenie – 27 i 29 lipiec 2021

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami z zakresu doręczeń pism procesowych przez tzw. portal sądowy Okręgowa Izba Radców Prawnych zdecydowała się przeprowadzić dodatkowe szkolenie on-line dla radców prawnych z wyżej wymienionego zagadnienia. Z uwagi na okres wakacyjny zdecydowaliśmy się przeprowadzić to samo szkolenie dwukrotnie, tj. w dniu 27 lipca 2021r. oraz 29 lipca 2021r. …

Nieodpłatna pomoc prawna – nabór

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni, W związku z rezygnacją radcy prawnego oraz jego zastępcy wyznaczonych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku informujemy, o możliwości składania deklaracji do obsady tego punktu. Deklaracje należy składać na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik do uchwały nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 …

Komunikat Komisji Praw Człowieka OIRP w Gdańsku (Tuleya vs Poland)

Uprzejmie informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakomunikował wczoraj polskiemu Rządowi drugą skargę złożoną w sprawie sędziego Igora Tulei (nr 51751/20). Oznacza to, że Trybunał rozpozna sprawę merytorycznie. Skardze przyznano także tzw. szybką ścieżkę postępowania”. Skargę złożono po tym, jak Izba Dyscyplinarną zgodziła się, by pociągnąć sędziego do odpowiedzialności karnej. W tej sprawie ETPCz zajmie się …

Radcowska pocztówka z wakacji – konkurs

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż trwa zorganizowany przez Komisję Zagraniczną przy Krajowej Radzie Radców Prawnych konkurs wakacyjny z atrakcyjnymi nagrodami. Podejmijcie Państwo wyzwanie i zróbcie projekt (zdjęcie, grafikę, kolaż lub rysunek) nawiązujący do zawodu radcy prawnego a także do elementów związanych z wykonywaniem zawodu (miejsce, symbolika, podejmowane działania). Następnie wystarczy przesłać swoją „Pocztówkę z wakacji” …