Spotkanie z Prawnikiem Zagranicznym Allan Rosas – Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Notatka

W czwartek, 27 maja, odbyło się webinarium prowadzone przez Profesora Alana Rosasa, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2002-2019. Temat spotkania, tj. „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: czy wszystkie drogi prowadzą do Luksemburga?” był punktem wyjścia do rozważań na temat roli sądownictwa wspólnotowego i jego ewolucji, a także do dyskusji o procedurze sądowej w postępowaniu …

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Komisja Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka kieruje najlepsze życzenia do dzieci i młodzieży. Życzymy Wam szczęśliwego, spokojnego dzieciństwa oraz dorastania w poczuciu poszanowania Waszych praw i wolności. Dokładamy starań, by prawa człowieka – w tym prawa dzieci i młodzieży – były traktowane należycie. Dążymy do tego, …