Stanowisko Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt K 20/20

Gdańsk, dnia 16 kwietnia 2021 roku Stanowisko Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt K 20/20 W dniu 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 …