Informacja dla przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 2021

Informujemy, że dniu 26 marca 2021 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi. Informacja znajduje się ponadto poniżej: Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej …