Informacja o zmianie platformy do szkoleń on-line

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Komisja D/S Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informuje, iż rozpoczął się kolejny trzyletni Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (nowy Regulamin uchwalony przez Krajową Radę Radców Prawnych uchwałą nr 209/X/2020 z dnia …