Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 899) w zakresie części zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, …

Najlepsi aplikanci na egzaminie wstępnym – cz. 1 wywiad z aplikant radcowską Natalią Sokołowską

W dniu 19 stycznia miała miejsce inauguracji I roku aplikacji radcowskiej 2021. Tegoroczna uroczystość miała odmienną od tradycyjnej formę realizacji. Podczas inauguracji zostały wręczone nagrody dla aplikantów, którzy uzyskali najwięcej punktów na egzaminie wstępnym. W naszej Izbie byli to aplikant radcowska Natalia Sokołowska oraz aplikant radcowski Piotr Płatkowski, którzy uzyskali 133 na 150 możliwych punktów! …