Otwarcia Roku Prawniczego w Hongkongu, obchodzone online – relacja

Otwarcie Roku Prawniczego, organizowane co roku w styczniu, to długa tradycja, celebrowana przez wymiar sprawiedliwości w Hongkongu. W ubiegłych latach była to wielka uroczystość, w której uczestniczyli sędziowie i przedstawiciele władz, reprezentanci zawodów prawniczych oraz znamienici goście z zagranicy. W ramach Porozumienia o Współpracy, podpisanego przez naszą Izbę ze Stowarzyszeniem Prawników Hong Kongu, OIRP w …