WAŻNE! 5 luty 2021r – Ostateczny termin doręczenia dokumentacji związanej z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego za okres 2018 – 2020.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w dniu 31 grudnia 2020 r. zakończył się trwający od 1 stycznia 2018r., Czwarty Cyklu Szkoleń Zawodowych. W trakcie cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany był uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu. Obowiązek ten przewidziany jest Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców …