Przywileje dawców krwi i osocza

Krwiodawstwo, czyli oddawanie krwi i jej składników na rzecz osób potrzebujących, a więc przekazywanej je do szpitali, klinik oraz instytutów dokonujących skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów jest czynem szlachetnym, ale również niosącym wiele korzyści. Gdy nasz wrodzony altruizm i świadomość dzielenia się tym, czego nie da się wyprodukować, nie przezwycięża lęku przed igłą, skuteczną …

INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO 2021 NA APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Najważniejszym wydarzeniem rozpoczynającym rok szkoleniowy na aplikacji radcowskiej jest inauguracja i ślubowanie aplikantów pierwszego roku. W dniu 5 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, które otworzyła Dziekan Rady OIRP Gdańsk Magdalena Witkowska. Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną całość odbywała się w formie zdalnej. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 aplikantów, którzy …