Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich powinien wpłynąć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku do dnia 23 października br. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie biura OIRP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 …