Nieletni z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w miejscach izolacji – raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Udostępniamy link do raportu tematycznego Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Nieletni z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w miejscach izolacji”. Raport podsumowuje wyniki wizytacji tematycznych prowadzonych przez KMPT w placówkach resocjalizacyjnych i szpitalach psychiatrycznych dla nieletnich w latach 2017 – 2018. W raporcie omówionych zostało także szereg problemów systemowych …

Różnorodność i integracja – konkurs dla młodych prawników

 Udostępniamy informację o konkursie dla studentów i absolwentów  prawa organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników AIJA. Tematem konkursu na najlepszego prawnika przyszłości jest “Różnorodność i integracja”. Informacja o konkursie dostępna jest również na stronie KIRP pod linkiem: https://kirp.pl/konkurs-aija-na-najlepszego-prawnika-przyszlosci-roznorodnosc-i-integracja/ Konkurs AIJA na najlepszego prawnika przyszłości – „Różnorodność i integracja” Informujemy, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników AIJA, …

Webinarium Środowisko prawnicze na straży praw człowieka – 24.06.2020

 Informujemy o bezpłatnym webinarium w środę 24.06 o godz. 17.00., które organizują Komisja Praw Człowieka KRRP i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego PTPA. Będzie to już trzecie i ostatnie webinarium z cyklu “Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”. Podczas wydarzenia 24.06 r.pr. Karolina Kędziora z PTPA będzie rozmawiać z adw. Irminą Kotiuk z międzynarodowej organizacji ClientEarth …