Terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej

Informujemy, że uchwałą Prezydium Rady z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalono następujące terminy kolokwiów: a) dla I roku aplikacji:   Prawo pracy i Prawo ubezpieczeń społecznych:     6 i 7 lipca 2020 r. 1.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                                  16 lipca 2020 r. 1.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                             15 wrzesień 2020 r.   Prawo …