Kleos – nieodpłatne testowanie

Informujemy Koleżanki i Kolegów o możliwości bezpłatnego i niezobowiązującego testowania narzędzia do zarządzania kancelarią prawną Kleos przez okres 30 dni i – w przypadku zainteresowania – zakupu do końca września z uwzględnieniem 10% rabatu wynegocjowanego dla członków naszego samorządu przez KRRP. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród radców prawnych za pośrednictwem dostępnych Państwu środków przekazu. …

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2020 r., w sprawie odroczenia i umorzenia należności z tytułu składki członkowskiej oraz części opłaty rocznej za aplikację

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2020 r., w sprawie odroczenia i umorzenia należności z tytułu składki członkowskiej oraz części opłaty rocznej za aplikację Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia …

Zasady dobrych praktyk patronatu

Zasady dobrych praktyk patronatu Prezentujemy Koleżankom i Kolegom rekomendowane przez Prezydium KRRP Zasady dobrych praktyk patronatu które stanowią kolejne narzędzie służące zwiększeniu efektywności patronatu jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich. W przedmiotowym opracowaniu, w sposób syntetyczny zostały wskazane podstawowe celei wartości, jakie powinny być realizowane w toku patronatu, jak również oczekiwane zachowania i …

Gdańscy radcowie prawni wraz z adwokatami wsparli Szpitale Pomorskie

Pomorscy prawnicy, adwokaci i radcy prawni dzielą się dobrem. Wspólnie podjęliśmy inicjatywę przekazania Szpitalom Pomorskim darowizny na zakup respiratora w kwocie 60 tyś. zł. Uchwały samorządów zostały podjęte jednogłośnie, a umowy darowizny niezwłocznie podpisane. Cieszymy się niezmiernie, że bezinteresownie mogliśmy wesprzeć służby medyczne w walce z COVID-19. „Radcy prawni z Pomorza włączyli się do akcji przekazania darowizny …

Pomoc prawna dla lekarzy i pielęgniarzy – zaproszenie

Informujemy, że komisja ds. kontaktu z samorządami, organizacjami samorządowymi i praw człowieka zorganizowała wsparcie prawne dla lekarzy i pielęgniarek. Otrzymaliśmy za to podziękowania od Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położonych w Gdańsku z prośbą o kontynuację tej pomocy do końca bieżącego roku. Wpłynęły także podziękowania od Pana Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, które …

Konkurs moot court dla aplikantów

Szanowni Aplikanci, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu moot court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Konkurs jest adresowany do osób odbywających aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów radcowskich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności …