Wiadomości

7 czerwca 2019

Zmiany warunków, zmiany relacji lekarz-pacjent, prawnik-klient

Zmiany warunków, zmiany relacji

lekarz-pacjent, prawnik-klient

                Zmiany jakie zachodzą dziś w zawodach prawniczych są pochodnymi zmian jakie dotykają zawodów medycznych. Spotkanie członków obu Izb gdańskich korporacji Lekarskiej i Radców Prawnych podczas X Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Lekarzy i Dentystów Lekarzy w Pucku w dniach 24-26 maja 2019 r. niezależnie od sportowego charakteru wydarzenia było również okazją do interesującej dysputy mającej za przedmiot relacje panujące wśród profesjonalistów w kontekście środowiska medycznego i prawniczego.

                Tak samo jak w przypadku prawa, zmieniające się oczekiwania klientów usług leczniczych wpływają na relacje łączące lekarzy i pacjentów. Tak samo jak prawnicy, lekarze są skłonni do używania swojej wiedzy i doświadczenia w celu identyfikowania i definiowania problemów. Rolą relacji lekarz-pacjent jest naprawianie problemu w postaci choroby, podobnie jak w przypadku relacji prawnik-klient, naprawianie problemu w postaci konfliktu. Choroby, czy konflikty były od zawsze traktowane jako odstępstwo od stanu normalności.

Założenie, że to profesjonalista powinien sprawować pełną kontrolę w relacji z pacjentem po raz pierwszy zostało poddane krytyce w latach 50- tych ubiegłego wieku w pracy autorstwa Thomasa Sasza i Marca Hollendera*, którzy uważali, że relacje oparte na uczestnictwie obu stron w procesie planowania leczenia pozwoliłyby na uzyskanie lepszych efektów terapeutycznych. Pacjentowi powinno się dać możliwość uczestniczenia w procesie leczenia.

Z tym, że późniejsze procesy sądowe dotyczące błędów w sztuce lekarskiej oraz rozgłos jaki zyskały sobie niektóre z tego rodzaju spraw umocniły przekonanie, że pacjenci powinni czujnym okiem obserwować swoich lekarzy, tak jak klienci swoich prawników.

W efekcie wdrożenia tej teorii w życie jest coraz mniej osób gotowych w pełni polegać na opinii jednego lekarza, a coraz więcej klientów żąda od swojego prawnika bardziej korzystnego stosunku jakości do ceny za usługę prawną.

W ostatniej dekadzie coraz większa dostępność informacji na różnego rodzaju stronach internetowych umocniła to przekonanie. Istotne jest, tutaj nie tyle to, czy pacjenci lub klienci wiedzą i rozumieją więcej, niż jak miało to miejsce dawniej , ale to, że oni naprawdę wierzą , że tak w istocie jest.

Takie przekonanie podważa tradycyjne zaufanie z jakim pacjenci traktują opinię lekarza , czy klienci poradę prawnika oraz pozwala im zakwestionować słuszność panującej nierówności w zakresie statusu dwóch stron we wzajemnych relacjach.

*A Contribution to the Philosophy of Medicine. The Basic Model of the Doctor-Patient Relationship, 1956; 97 Archives of International Medicine, 585. Na podstawie: Macfarlane J. Prawnik jutra: jak polubowne rozwiązywanie sporów zmienia kształt praktyki prawa. Wyd. Krajowa Rada Radców Prawnych, Warszawa 2012.

 

Marcin Flisykowski

Puck, 25.05.2019

Galeria

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content